arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter

Eryk Lechowicz

Koordynator Działu Rozliczeń Repertuaru Polskiego, Inspektor Ochrony Danych

e-mail: elechowicz@stoart.org.pl

 

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w STOART jest Eryk Lechowicz. Dane kontaktowe IOD: iod@stoart.org.pl