arrow_back arrow chevron_left chevron_right cloud discount doc elicencja ewykonawca fb flag gramyfair hotel info like menu microphone multiplay mute performance placeholder play profit speaker stoart table time transmitter
STOART członkiem Databases Committee organizacji SCAPR
Powrót

STOART członkiem Databases Committee organizacji SCAPR

Z przyjemnością informujemy, że podczas ostatniego Walnego Zebrania SCAPR, które miało miejsce w Tallinie w dniach 16-19 maja STOART został wybrany do grona członków Databases Committee, organu SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights) odpowiedzialnego za: prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój międzynarodowych baz artystów – IPD oraz repertuaru – VRDB,  doradztwo strategiczne (określenie i wdrożenie strategii) i zalecenia działań dla Zarządu oraz kierunek projektów.

SCAPR jest międzynarodową organizacją not-for-profit zrzeszającą obecnie ponad 60 organizacji zbiorowego zarządzania prawami artystów z 45 krajów. Podstawowym celem SCAPR jest poprawa efektywności zbiorowego zarządzania. STOART jest członkiem SCAPR od 2000 r.